Vanliga frågor (FAQ)

Här hittar du svar på vanliga frågor i eibabo®-butikerna.

Top 3 FAQs

1. Hur fungerar tullklareringen hos eibabo® och vilka tullavgifter behöver jag betala?

Alla länder tar ut olika utgifter beroende på varans ändamål (tulltaxenummer). Vid alla affärstransaktioner med leverans utanför Tyskland (tredje land och EFTA-länder) identifieras produkter via tulltaxenumret. Vid export är detta nummer åttasiffrigt och vid import är det elvasiffrigt. Med hjälp av kodningen kan tullmyndigheterna i nästan alla länder entydigt kategorisera varor (gäller inte för tjänster). På så sätt kan tullen registrera skatt eller ta fram statistik om varuströmmar. Utan ett tulltaxenummer är utförsel till EFTA-länder eller tredje land inte möjlig. Alla länder har olika tröskelvärden för tull.

Alla länder har normaltullar som gäller vid införsel av varor. Dessutom gäller så kallade förmånstullar, som bara tillämpas vid vissa förutsättningar och som i regel är betydligt lägre än normaltullen.

Huruvida varorna är förmånsberättigade eller inte beror till exempel på deras ursprung och om det finns ett förmånsavtal mellan EU och införsellandet, till exempel finns det särskilda avtal med EFTA-länderna Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Införsel till förmånstull – som ofta är 0 % – tillämpas om den införda varan är en ursprungsvara enligt vad som avses i förmånsavtalet. Detta gäller bara om varan är helt framställd eller tillverkad i den aktuella avtalspartens jurisdiktion.

eibabo® är ett företag inom eibmark.com GmbH. eibmarkt.com GmbH är, som en av få aktörer i denna bransch, av tyska tullen godkänd exportör. Tullen kontrollerar flera gånger om året att alla kriterier följs. eibmarkt®.com GmbH är ansluten till AEB:s datacentral och verkar enligt ATLAS-förfarandet som är certifierat av Bundesfinanzdirektion. Tack vare vår egen digitala tullhantering kan vi snabbt och obyråkratiskt inspektera och påverka processer. Våra medarbetare har en omfattande utbildning inom det här systemet och har utbildats på flera språk för att kunna besvara internationella kundförfrågningar.

Det betyder att vi ordnar all varudokumentation som krävs för utförseln (ursprungscertifikat, varucertifikat, förmånsintyg och övriga nödvändiga fraktdokument för införsellandet) så att ditt köp blir så bekvämt och säkert som möjligt. Dessutom deklareras alla varuleveranser på ett fackmässigt sätt, så att du som kund slipper extra kostnader och problem med post och tull.

2. Vilka fraktkostnader beräknas i eibabo®-butiken?

Fraktkostnaderna hittar du via en länk intill artikelpriset. Översiktssidan för fraktkostnader når du via Service i huvudmenyn (skrivbordsversion) eller i sidfoten (mobilversion).

Om det inte finns ett fast standardpris per order för ett valt leveranssätt, vilket som regel gäller för alla EU-länder och Schweiz (se översiktssidan för fraktkostnader), beräknas fraktkostnaden utifrån vikten och skrymmandeinformationen för artiklarna i din varukorg och leveransadressen och det valda leveranssättet. Fraktkostnaden beräknas generellt efter vikt vid leverans till tredje land och Liechtenstein och Island (DHL EXPRESS eller DHL INTERNATIONAL). Fraktkostnaderna för varukorgen beräknas bara på nytt om ytterligare artiklar läggs i varukorgen eller leveranslandet resp. leveranssättet ändras.

3. Jag beställer för första gången, har jag valt rätt eibabo®-butik och språk?

eibabo® är tillgängligt i många länder och på totalt 14 olika språk. Välj därför rätt butik innan du gör din beställning. Du kan till exempel nå den tyska eibabo®-butiken via www.eibabo.com, men också via www.eibabo.de. De nationella butikerna erbjuder i många fall flera språk, till exempel finns www.eibabo.fr på fyra olika språk (franska, spanska, engelska och tyska).

Men dina orderuppgifter hittar du bara (efter att du har loggat in) i den butik där du ursprungligen gjorde beställningen. Observera även att all korrespondens sker och alla e-postmallar finns på det språk som du valt vid tidpunkten för beställningen.

Typiska meddelanden kan till exempel vara följande:

Teknisk mottagningsbekräftelse av beställningen från systemet (automatiskt genererat e-postmeddelande)
Ordererkännande och bekräftelse av leveransdatum
Allmän information
Avböjd order
Annullering
Bekräftelse av inkommen betalning (vid betalningssättet förskottsbetalning)
Leveransförsening
Leveransinformation med spårningslänk för att spåra försändelse
Reklamationsmottagande

Hittade du inte svaret? Vi finns alltid tillgängliga för dig. Ditt eibabo® kundvårdsteam.

Använd vårt kontaktformulär för att ställa frågor till oss: Kontaktformular