Sekretess

Integritetspolicy

Vi är glada över att du är intresserad av vår webbutik. Skyddet för din privatsfär är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi utförligt om hanteringen av dina uppgifter.

 

1. Åtkomstuppgifter och hosting   
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter. När en webbplats öppnas sparar webbservern endast automatiskt en så kallad server-loggfil, som t.ex. innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för besöket, överförd datamängd och leverantör som skickar förfrågan (åtkomstuppgifter) och dokumenterar hämtningen.

Dessa åtkomstuppgifter utvärderas endast för att säkerställa att webbplatsen fungerar störningsfritt och för att förbättra vårt utbud. Detta syftar till att skydda vårt intresse av en korrekt presentation av vårt utbud, när detta överväger vid en intresseavvägning. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter att ditt besök på webbplatsen har avslutats.

Hostingtjänster via en tredje part-leverantör    
En tredje part-leverantör tillhandahåller tjänster för hosting och presentation av webbplatsen, inom ramen för en behandling på vårt uppdrag. Detta syftar till att skydda vårt intresse av en korrekt presentation av vårt utbud, när detta överväger vid en intresseavvägning. Alla uppgifter som samlas in när den här webbplatsen används eller via formulär i webbutiken enligt beskrivningen nedan behandlas på deras servrar. En behandling på andra servrar sker bara inom de ramar som förklaras närmare här.

Denna tjänsteleverantör är lokaliserad i ett land inom EU eller inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

2. Insamling och användning av uppgifter för avtalshantering och vid skapande av ett kundkonto
Vi samlar in personuppgifter om du tillhandahåller dessa frivilligt när du placerar en order, kontaktar oss (t.ex. via vårt kontaktformulär eller e-post) eller om du skapar ett kundkonto. De fält som anges som obligatoriska är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ett avtal eller ett meddelande från dig eller för att skapa ett kundkonto och det inte går att avsluta ordern och/eller öppna kontot eller skicka meddelandet om inte dessa uppgifter anges. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive formulär. Vi använder dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal och bearbeta dina förfrågningar. När avtalet har fullgjorts fullständigt eller ditt kundkonto har raderats, begränsas dina uppgifter för vidare användning och raderas när de skatte- och handelsrättsliga lagringsfristerna har gått ut. Detta gäller inte om du uttryckligen har gått med på att vi fortsätter att behandla dina uppgifter eller om vi har förbehållit oss rätten att fortsätta använda uppgifterna på ett sätt som är rättsligt tillåtet och som vi beskriver i denna förklaring. Du kan när som helst radera ditt kundkonto, antingen genom att skicka ett meddelande via kontaktuppgiften nedan eller genom en funktion i kundkontot.

 

3. Vidarebefordran av uppgifter     
Inom ramen för avtalets fullgörande vidarebefordrar vi dina uppgifter till den anlitade speditionsfirman, om detta är nödvändigt för att varorna du har beställt ska kunna levereras. Beroende på vilken betalningstjänsteleverantör du väljer under beställningsprocessen vidarebefordrar vi de insamlade betalningsuppgifterna till det kreditinstitut som anlitats för betalningen och i förekommande fall den betalningstjänsteleverantör som vi anlitar eller till den valda betalningstjänsten. Den valda betalningstjänsteleverantören samlar delvis in dessa uppgifter själv om du skapar ett konto där. I det här fallet måste du logga in till betalningstjänsteleverantören med dina inloggningsuppgifter under beställningsprocessen. Då gäller den aktuella betalningstjänsteleverantörens integritetspolicy.

Vidarebefordran av uppgifter till leveranstjänsten       
Om du har gett ditt uttryckliga godkännande under eller efter din beställning vidarebefordrar vi din e-postadress och telefonnummer till den valda leveranstjänsten så att de kan ta kontakt med dig för att uppdatera dig om leveransen och komma överens om leveranstid.

Godkännandet kan när som helst återtas genom att skicka ett meddelande via kontaktuppgiften nedan eller direkt till leveranstjänsten via kontaktadressen som anges nedan. Efter återtagandet raderar vi de uppgifter som du har angivit för det här syftet, såvida du inte uttryckligen har gått med på att vi fortsätter att behandla dina uppgifter eller om vi har förbehållit oss rätten att fortsätta använda uppgifterna på ett sätt som är rättsligt tillåtet och som vi beskriver i denna förklaring.        

Deutsche Post AG         
Charles-de-Gaulle-Straße 20    
DE-53113 Bonn

Spedition Leupold GmbH
Am Saaleschlößchen 7
DE-95145 Oberkotzau

DACHSER SE
Head Office
Thomas-Dachser-Str. 2
DE-87439 Kempten

General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Straße 1-7
DE-36286 Neuenstein

 

4. Nyhetsbrev via e-post och reklam via posten

Reklam via e-post med anmälan till nyhetsbrev       
Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi de nödvändiga uppgifterna, eller de uppgifter som du har tillhandahållit separat, för att regelbundet skicka dig nyhetsbrevet.

Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet, antingen genom att skicka ett meddelande via kontaktuppgiften nedan eller via en länk i nyhetsbrevet. När du har avanmält dig raderar vi din e-postadress såvida du inte uttryckligen har godkänt ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss ytterligare användning av dina uppgifter som är tillåtet enligt lag och vi informerar dig om detta i denna förklaring.

Nyhetsbrevet skickas inom ramen för en behandling på vårt uppdrag via en tjänsteleverantör som vi vidarebefordrar din e-postadress till.

Denna tjänsteleverantör är lokaliserad i ett land inom EU eller inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Reklam via posten och din möjlighet att återta godkännandet          
Vi förbehåller oss rätten att lagra ditt för- och efternamn och din adress för att använda dem för marknadsföringsändamål, t.ex. för att skicka ut intressanta erbjudanden och information om våra produkter via posten. Detta syftar till att skydda vårt berättigade intresse av en reklamkontakt med våra kunder, när detta överväger vid en intresseavvägning.

Reklamutskicken tillhandahålls inom ramen för en behandling på vårt uppdrag via en tjänsteleverantör som vi vidarebefordrar dina uppgifter till. Du kan när som helst motsätta dig att dina uppgifter lagras och används för de här ändamålen genom att skicka ett meddelande via kontaktuppgiften nedan.

 

5. Användning av uppgifter vid betalningshantering

Kreditkontroll
Om vi levererar i förskott, t.ex. vid betalning mot faktura eller vid autogiro krävs en identitets- och kreditkontroll från specialiserade serviceleverantörer (kreditupplysningstjänster) när avtalet ingås. Detta syftar till att skydda vårt berättigade intresse av att minimera uteblivna betalningar, när detta överväger vid en intresseavvägning. Därför överlämnar vi nödvändiga personuppgifter för kreditkontroll till följande företag:

SCHUFA Holding AG      
Kormoranweg 5              
65201 Wiesbaden, Tyskland

Vi vidtar därvid lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter och berättigade intressen. Du har möjlighet att lägga fram din ståndpunkt och ifrågasätta beslutet genom att ta kontakt via kontaktuppgiften nedan.

Köp på avbetalning
När du väljer betalningssättet ”köp på avbetalning” och lämnar ditt uppgiftsskyddsrättsliga godkännande vidarebefordras personuppgifter (förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, IP-adress, kön) tillsammans med nödvändiga uppgifter för att genomföra transaktionen (artikel, fakturabelopp, förfallodatum, totalbelopp, fakturanummer, skatter, valuta, tid och datum för beställningen) så att detta betalningssätt kan användas till vår partner Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.

Vår partner gör förfrågningar och inhämtar upplysningar i offentligt tillgängliga databaser och hos kreditupplysningstjänster i syfte att genomföra en identitets- och kreditkontroll. Vilka leverantörer som upplysningar och i förekommande fall kreditinformation inhämtas från baserat på matematiskt-statistiska metoder och ytterligare detaljer för att behandla dina uppgifter efter att de vidarebefordrats till vår partner Klarna Partner AB (publ) återfinns i deras integritetspolicy, som finns här: https://www.klarna.com/se/dataskydd/

Den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning används av vår partner Klarna Bank AB (publ) för att göra en avvägd bedömning angående att inleda, genomföra eller avsluta avtalsförhållandet. Du har möjlighet att lägga fram din ståndpunkt och ifrågasätta beslutet genom att ta kontakt med vår partner Klarna Bank AB (publ).

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande till oss om vidarebefordran av uppgifter, utan att ange en orsak, med verkan för framtiden.

 

6. Integrering av Trusted Shops Trustbadge    

På den här webbplatsen är Trusted Shops Trustbadge inbäddad för att visa Trusted Shops produktcertifiering och de samlade omdömena och för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köparen efter en order.

Detta syftar till att skydda vårt intresse av en optimal marknadsföring av vårt utbud, när detta överväger vid en intresseavvägning. Trustbadge och anknutna marknadsförda tjänster är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.

När Trustbadge öppnas sparar webbservern automatiskt en så kallad server-loggfil, som t.ex. innehåller din IP-adress, datum och tid för besöket, överförd datamängd och leverantör som skickar förfrågan (åtkomstuppgifter) och dokumenterar hämtningen. De här åtkomstuppgifterna analyseras inte och skrivs över senast sju dagar efter att ditt besök på webbplatsen avslutats.

Ytterligare personuppgifter överförs endast till Trusted Shops om du har godkänt detta, om du har bestämt dig för att använda Trusted Shops-produkter efter en order eller om du redan har registrerat dig för att använda dem. I det här fallet gäller det ingångna avtalet mellan dig och Trusted Shops.

 

7. Cookies och webbanalys

För att presentera vår webbplats på ett attraktivt sätt och för att göra det möjligt att använda vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för att utföra marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor. Detta syftar till att skydda vårt intresse av en optimerad presentation av vårt utbud, när detta överväger vid en intresseavvägning. Cookies är små textfiler som lagras automatiskt på din slutenhet. Vissa av de cookies som vi använder raderas när webbläsarsessionen har avslutats, det vill säga när du har stängt din webbläsare (s.k. sessionsbaserade cookies). Andra cookies bevaras på din slutenhet och gör det möjligt för oss att identifiera din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Hur länge de lagras kan du se i översikten i din webbläsares cookie-inställningar. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om att cookies ställs in och besluta i varje enskilt fall om du vill godkänna dem eller om du vill avböja cookies i enskilda fall eller generellt. Alla webbläsare hanterar sina cookie-inställningar på olika sätt. Detta beskrivs i hjälpmenyn för den enskilda webbläsaren och här förklaras också hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Den hittar du på följande länkar för respektive webbläsare:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/sv-se/HT201265             
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv          
Firefox™ https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar                
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/      

Om du avböjer cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

Google (Universal) Analytics används för webbanalys        
På den här webbplatsen används Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (www.google.se). Detta syftar till att skydda vårt intresse av en optimerad presentation av vårt utbud, när detta överväger vid en intresseavvägning. Google (Universal) Analytics använder metoder som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen, till exempel cookies. Den automatiskt insamlade informationen om hur du använder den här webbplatsen överförs som regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Genom aktivering av IP-anonymisering på den här webbplatsen kortas IP-adressen inom EU:s medlemsstater eller i andra medlemsstater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområde innan överföringen sker. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och kortas av där. Den anonymiserade IP-adressen som överförts från din webbläsare via Google Analytics förs aldrig samman med andra uppgifter från Google. 

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat under EU-US-integritetsskölden (privacy shield). Du kan se ett aktuellt certifikat här . Genom det här avtalet mellan USA och EU-kommissionen har den senare fastställt en lämplig nivå för uppgiftsskydd för företag som är certifierade under integritetsskölden.      

Du kan förhindra att de uppgifter om hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress) som samlats in via cookien samlas in av Google och att uppgifterna behandlas genom att du laddar ner och installerar ett insticksprogram till webbläsaren som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Om du inte vill installera insticksprogrammet till webbläsaren kan du även klicka på den här länken för att förhindra registreringen via Google Analytics på denna webbplats framöver. Då sparas en opt-out-cookie på din slutenhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på länken på nytt.

 

8. Reklam via marknadsföringsnätverk            
Vi gör reklam för den här webbplatsen i sökresultat och på tredje part-webbplatser via marknadsföringspartnern Criteo (Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike). För att göra det sparas automatiskt en cookie från denna leverantör eller deras partner så att det blir möjligt att göra intressebaserad reklam med hjälp av ett anonymt Cookie-ID och de webbplatser du har besökt. Detta syftar till att skydda vårt intresse av en optimal marknadsföring av vår webbplats, när detta överväger vid en intresseavvägning.         

Du kan avaktivera retargeting-cookies genom att klicka på någon av de följande länkarna: https://www.criteo.com/privacy/

Alternativt kan du avaktivera användning av cookies från tredjepartleverantörer genom att öppna avaktiveringssidan på Network Advertising Initiative .

 

9. Insticksprogram för sociala medier

Användning av sociala insticksprogram från Facebook, Google, Twitter, Instagram och LinkedIn med Shariff-lösningen.

På vår webbplats används sociala knappar från sociala nätverk.

För att förbättra skyddet för dina uppgifter vid besök på vår webbplats fungerar inte de här knapparna som obegränsade insticksprogram, utan är bara inbäddade i webbplatsen med hjälp av en HTML-länk. Den här inbäddningen säkerställer att det inte skapas någon anslutning till det aktuella sociala nätverkets servrar när en sida på vår webbplats öppnas.    

Om du klickar på en av knapparna öppnas ett nytt fönster i din webbläsare och öppnar den aktuella tjänsteleverantörens webblats där du t.ex. kan klicka på gilla- eller dela-knappen (ev. efter att du har angivit dina inloggningsuppgifter).             

Syftet och omfattningen med insamlingen av uppgifter och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna via återförsäljarna på deras webbplatser, samt en kontaktuppgift och dina rättigheter i det här sammanhanget och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finner du i uppgiftsskyddsinformationen hos leverantören.

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=sv_SE

 

10. Utskick av påminnelser om bedömning via e-post
Om du under eller efter din beställning har gett ditt uttryckliga godkännande kommer vi att använda din e-postadress för att påminna om att lämna en bedömning av din beställning via vårt bedömningssystem. Du kan när som helst återta ditt godkännande genom att skicka ett meddelande via kontaktuppgiften nedan.

Påminnelse om att lämna omdöme från Trusted Shops   
Om du under eller efter din beställning har lämnat till uttryckliga tillstånd vidarebefordrar vi din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln, Tyskland (www.trustedshops.de), så att de kan skicka en påminnelse om att lämna ett omdöme via e-post. Detta godkännande kan när som helst återtas genom att skicka ett meddelande via kontaktuppgiften nedan eller direkt till Trusted Shops.

Uppmaning att lämna ett omdöme via e-post från Google-certifierade återförsäljare (Google kundrecensioner)
Vi samarbetar med Google LLC inom programmet ”Google kundrecensioner”. Leverantör är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Programmet ger oss möjlighet att samla in kundrecensioner från användare av vår webbplats. Detta innebär att du efter ett inköp på vår webbplats blir tillfrågad om du vill delta i en e-postenkät från Google. Om du lämnar ditt medgivande enligt art. 6.1 a GDPR vidarebefordrar vi din e-postadress till Google. Du får ett e-postmeddelande från Google kundrecensioner i vilket du blir tillfrågad om att bedöma köpupplevelsen på vår webbplats. Omdömet som du lämnar sammanfattas sedan tillsammans med våra andra omdömen och visas i vår logo av Google kundrecensioner och i vår Merchant Center-panel. Den används dessutom för Google försäljaromdömen. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att skicka ett meddelande till den som ansvarar för databehandlingen eller till Google. Google LLC med huvudkontor i USA är certifierad för konventionen om uppgiftsskydd mellan USA och EU ”privacy shield”, som säkerställer att den gällande nivån för uppgiftsskydd inom EU följs. Ytterligare information om uppgiftsskydd i samband med programmet Google kundrecensioner finns på följande länk: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=sv Ytterligare information om uppgiftsskydd från Google försäljaromdömen finns på denna länk: https://support.google.com/adwords/answer/2375474

 

11. Inbäddning av videor (och överföring av uppgifter till Google för inloggade användare)
Vi bäddar in videor från plattformen YouTube som tillhör leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

När detta görs används det utökade uppgiftsskyddsläget. Det innebär enligt leverantörens uppgifter att användarinformation lagras först när videon/videorna spelas upp. Om uppspelning av inbäddade YouTube-videor startas använder leverantören YouTube cookies för att samla in information om användarens beteende. Enligt information från YouTube syftar detta bland annat till att upprätta videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra missbruk. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte vill att uppgifterna ska kopplas till din profil på YouTube måste du logga ut innan du klickar på knappen. Google lagrar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som en användarprofil och utvärderar den. Denna utvärdering sker framför allt enligt art. 6.1 f GDPR grundat på Googles berättigade intresse av att visa personanpassad reklam, utföra marknadsundersökningar och/eller behovsanpassa presentationen av en webbplats. Du har rätt att invända mot att denna användarprofil skapas. För att utöva denna rätt måste du kontakta YouTube.

Oberoende av om de inbäddade videorna spelas upp eller inte skapas en anslutning till Google-nätverket DoubleClick varje gång denna webbplats öppnas. Detta kan utlösa ytterligare uppgiftsbehandling utan att vi kan påverka det.

Google LLC med huvudkontor i USA är certifierad för konventionen om uppgiftsskydd mellan USA och EU ”privacy shield”, som säkerställer att den gällande nivån för uppgiftsskydd inom EU följs.

Ytterligare information om uppgiftsskydd hos YouTube hittar du i integritetspolicyn på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv, ytterligare information om opt-out finns på: https://adssettings.google.com/authenticated

 

12. Tilläggstjänst ”DHL-paketmeddelande”
Om du har gett ditt uttryckliga godkännande under din beställning vidarebefordrar vi, baserat på ditt godkännande enligt art. 6.1 a GDPR, din e-postadress till leveranstjänsten DHL (DHL Vertriebs GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 52113 Bonn, Tyskland). Leveranstjänsten kan då ta kontakt med dig via e-post före leverans för att meddela dig den beräknade tidpunkten för paketets ankomst.

Ett ev. lämnat godkännande för att överföra uppgifter att användas med tilläggstjänsten DHL-paketmeddelande som har valts aktivt under orderprocessen kräver inget återtagande, eftersom detta uttryckliga godkännande endast gäller en gång för den aktuella ordern.

 

13. Kontaktuppgifter och dina rättigheter        

Du har rätt till kostnadsfri upplysning om de personuppgifter vi har lagrat om dig och i förekommande fall rätt till rättelse och begränsning av behandlingen, till överföring av uppgifterna eller radering av uppgifterna. 
Om du har frågor angående insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, vid upplysningar, korrigering, blockering eller radering av uppgifter och återkallande av ev. lämnade godkännanden eller invändningar mot viss användning av uppgifter kontaktar du:

Daniel Kaiser
Kemmlerstraße 1           
08527 Plauen
Tyskland

+49 (0) 3741 / 14 89 8 0 
Daniel.Kaiser@eibmarkt.de

Du har dessutom rätt att klaga hos den ansvariga tillsynsmyndigheten för uppgiftsskydd.


********************************************************************
Möjlighet att återta godkännande
Om vi behandlar personuppgifter, när vårt intresse för detta överväger vid en intresseavvägning, enligt förklaringen ovan, kan du motsätta dig denna behandling med framtida verkan. Om behandlingen sker i syfte att genomföra direkt marknadsföring kan du när som helst utnyttja denna rättighet enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att återta ett godkännande om det finns skäl utgående från den aktuella situationen i ditt fall.

Om du har utövat din rätt att återta ett godkännande kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa på tvingande skyddsvärdiga skäl för behandlingen som överväger gentemot dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker i syfte att genomföra direkt marknadsföring. I det fallet kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter för detta ändamål. 

*******************************************************************

Visad för dig