Allmänna villkor

1. Giltighetsområde

Följande allmänna villkor gäller för alla beställningar i vår webbutik av konsumenter och företag.

Konsument är alla fysiska personer som ingår en affärstransaktion vars huvudsakliga syfte ligger utanför vederbörandes affärs- eller egna företagsverksamhet. Företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett handelsbolag som när de genomför en affärstransaktion agerar i sin kommersiella verksamhet eller verksamhet som egenföretagare.

För företagare gäller dessa allmänna villkor även för framtida affärsrelationer utan att vi behöver informera om dem på nytt. Om företagaren använder motstridiga eller kompletterande allmänna villkor motsätter vi oss härmed deras giltighet; endast om vi ger vårt uttryckliga samtycke blir de en del av avtalet.


2. Avtalspartner, avtalets ingående

Köpeavtalet ingås med eibmarkt.com GmbH.

Presentationen av produkterna i webbutiken utgör inte ett rättsligt bindande erbjudande, utan en icke-bindande online-katalog. Du kan till att börja med lägga våra produkter i varukorgen utan köptvång och när som helst korrigera dem genom att använda de tillgängliga och beskrivna korrigeringshjälpmedlen i beställningsproceduren innan du skickar din bindande order. När du klickar på beställningsknappen skickar du en bindande order för de varor som finns i varukorgen.

Teknisk mottagandebekräftelse (1:a e-postmeddelandet efter att du har skickat din order):

Bekräftelsen av mottagandet sker via e-post omedelbart efter att du har skickat in din order. Den här automatiskt genererade orderbekräftelsen är inget avtalsgodkännande från eibmarkt.com GmbH, utan den bekräftar bara att din order har mottagits elektroniskt. Vi kommer att kontrollera din order omgående.

Bekräftelse av ordererkännande (2:a e-postmeddelandet efter att du har skickat din order):

Köpeavtalet ingås först i och med vår bekräftelse av ordererkännande och leveranstid. Vanligtvis får du detta e-postmeddelande samma dag (dag = måndag till fredag som är helgfri i de tyska delstaterna Bayern och Sachsen), dock senast följande dag. Det tas fram av en av våra medarbetare.


3. Avtalsspråk, lagring av avtalstexten

De tillgängliga språken för ingåendet av avtalet är som följer:

Svenska

Vi sparar avtalstexten och skickar orderuppgifterna och våra allmänna villkor till dig via e-post. Avtalstexten kan du läsa i vår kundinloggning.


4. Priser

För konsumenter inom EU anges priserna inkl. lagstadgad moms. Vid beställningar av konsumenter från stater utanför EU tillkommer ingen moms. Därför anges ingen moms i de här fallen. De angivna priserna är dock alltid totalpriser. Frakt och redovisning sker utan moms och före tull.

Valuta och omräkningskurs

Hos eibabo® visas alla priser i den valuta du har valt. Vilka valutor som är tillgängliga kan variera beroende på butik (de kan exempelvis vara begränsade för nationella eibabo®-butiker). Ordrar sparas i systemet till det angivna priset och i den valuta som du har valt. Det är inte längre möjligt att korrigera den valda valutan för slutförda ordrar.

Den aktuella växelkursen för eibabo® framgår av Europeiska centralbankens (ECB) officiella växelkurs samt en säkerhets- och tilläggsberäkning. Ändringar av omräkningskursen börjar gälla omedelbart och utan föregående meddelande. Avgörande för valutakonverteringen är de aktuella priserna i EUR vid beställning i eibabo®-butiken. Vi informerar dig under beställningsproceduren om den aktuella gällande omräkningskursen för din valuta till EUR. Dessutom informerar vi dig i butiken innan beställningen slutförs om totalsumman som ska betalas i EUR.

Redovisningen av din beställning sker alltid i EUR för orderbeloppet som anges i bekräftelsen av ordererkännandet och leveranstiden. Du hittar informationen om gällande växelkurs i EUR till din valda valuta i orderhistoriken och i vår bekräftelse av ordererkännandet och leveranstiden samt i fakturan från oss. Återbetalning av orderbeloppet vid annullering av din beställning sker alltid i EUR. Beloppet för din beställning som anges i bekräftelsen av ordererkännandet och leveranstiden återbetalas alltid i EUR.


5. Fraktkostnader, leveransvillkor

Till de angivna produktpriserna tillkommer fraktkostnader.

Fraktkostnaden beräknas utifrån vikten för artiklarna i varukorgen samt leveransadressen och det valda leveranssättet.  Fraktkostnaden beräknas utifrån vikten för artiklarna i varukorgen samt leveransadressen och det valda leveranssättet. Särskilda leveranser från tredje part (dropshipping) på grund av exempelvis att särskilda artiklar ingår (skrymmande/vikt/leverans från speciallager eller direkt från tillverkaren) skickas också utan meddelande med alternativa pakettjänster (till exempel GLS) utan extra kostnad. Alla artiklar har en individuell vikt som är inlagd i databasen (men inte direkt synlig). Samtliga leveransvillkor från våra leveranspartners för de artiklar som finns i varukorgen och deras vikter är inlagda centralt i butiksdatabasen (för alla länder). Om du vill beräkna och visa leveranskostnaderna kan önskade artiklar läsas in i den aktuella produktdetaljvyn i varukorgen via varukorg-/rabattsymbolen. Där kan du kontrollera leveranssättet och leveranskostnaden. Fraktkostnaderna finns angivna vid artikeln. Fraktkostnaden beräknas automatiskt utifrån totalvikten för artiklarna i varukorgen (om det finns fler än en artikel i varukorgen) samt leveransadressen och det valda leveranssättet. Fraktkostnaderna för varukorgen beräknas bara på nytt om ytterligare artiklar läggs i varukorgen eller leveranslandet resp. leveranssättet ändras.

Kraftigt avvikande villkor mellan de tillgängliga leveranssätten förekommer framför allt vid leveranser till utlandet (tredjeländer). Därför kan alltid kunden själv kontrollera och välja den mest förmånliga och praktiska leveransmetoden direkt i varukorgen innan ordern läggs. Leveranser till länder UTANFÖR EU sker generellt oförtullat – inga tullavgifter ingår i leveranskostnaden. Särskilda leveranser från tredje part (dropshipping) på grund av exempelvis att särskilda artiklar ingår (skrymmande/vikt/leverans från speciallager eller direkt från tillverkaren) skickas också utan meddelande med alternativa pakettjänster (till exempel GLS) utan extra kostnad. Det ingår inga tullar, andra avgifter eller eventuellt tillkommande skatter (t.ex. mervärdesskatt på import) i importlandet från tredjeländer i våra fraktkostnader. Kunden måste generellt själv betala dessa och i förekommande fall kontakta DHL angående vad som gäller i det aktuella landet. Kostnaderna varierar kraftigt i de här fallen. Det åligger vår avtalspartner DHL att kräva in dessa avgifter och återföra dem till statliga organ. Här måste kunden kontakta DHL i förväg och ta reda på hur höga dessa avgifter är för den aktuella varutariffgruppen i mottagarlandet. Tull- och införselbestämmelserna i tulländerna varierar kraftigt. Information om betalning kan bara lämnas av mottagarlandet eller direkt av tullmyndigheterna. Du kan också få mer information hos www.zoll.de och den federala myndigheten för utrikeshandel.


För företagare inom EU
(leveranser inom EU)

Vid kontrollen av momsregistreringsnummer krävs exakt uppgift om företagsnamn. Det sker dock alltid en 2:a kontroll före bekräftelsen av ordererkännandet och leveranstiden. I förekommande fall kan dessutom information inhämtas om köparen av varorna eller dennes befullmäktigade. Denna information kontrolleras på grund av vår tillsyns- och omsorgsplikt. Om ytterligare förfrågningar om momsregistrerings-ID inte besvaras sker faktureringen automatiskt med moms.


Information om administrationsavgifter vid leveranser till EFTA- eller tredjeländer:

Om leveranslandet är ett tredjeland (inkl. EFTA-länder, till exempel Norge eller Schweiz) tillkommer ytterligare avgifter för att ta fram nödvändiga exportdokument. Avgiften varierar beroende på leveransland. Det exakta beloppet visas direkt i varukorgen och utgör inte tullavgifter utan endast den interna administrationsavgiften för export- och fraktdokument vid utlandsleveranser till tredjeländer (t.ex.: införskaffande av artikelanknutna leverantörsdeklarationer för längre tid och förmånstullar och framtagning av exportdokument).


DHL tillägg för avlägsna områden

Vid leveranser till avlägset belägna områden globalt kan ett s.k. tillägg för avlägsna områden tillkomma från DHL. Om ett sådant tillägg måste betalas i det enskilda fallet beräknas utifrån postnumret. Tillägget anges direkt i varukorgen (Remote Area-tillägg).

Ytterligare information om leveranskostnader anges vid erbjudandena.

Alla artiklar i butiken med leveranstider som är mindre än eller lika med 3 dagar (1, 1–2 dagar, dag = måndag till fredag, inga helgdagar i delstaterna Bayern eller Sachsen i Tyskland) är artiklar från centrallagret som är direkt tillgängliga. I förhandsvisningen av produkterna är alla artiklar som är tillgängliga direkt markerade med en särskild symbol. Artiklar med angiven leveranstid på mer än 3 dagar (dag = måndag till fredag, inga helgdagar i Bayern eller Sachsen) i produktdetaljvyn är beställningsvaror, varor som tillverkas på beställning eller levereras direkt från tillverkarens lager och kan på kort sikt levereras inom 3–13 dagar (dag = måndag till fredag, ingen helgdag i Bayern eller Sachsen) beroende på uppgifter i produktdetaljvyn för artikeln. Det förekommer också att produktgrupper bara tillverkas på begäran hos tillverkaren.


6. Betalning

Vår butik tillhandahåller olika, delvis landsspecifika betalningssätt. Ett visst betalningssätt kan väljas först om de gällande förutsättningarna hos betaltjänstleverantören är uppfyllda.

Betalningen kan i princip ske med följande betalningssätt:


Förhandsbetalning

När betalningssättet förhandsbetalning väljs skickar vi våra bankuppgifter i ett separat e-postmeddelande och levererar varan när betalningen har inkommit.


Kreditkort

När du skickar beställningen överförs samtidigt dina kreditkortsuppgifter.

När du har identifierat dig som korrekt kortinnehavare uppmanar vi omedelbart efter beställningen ditt kreditkortsföretag att inleda betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs automatiskt av kreditkortsföretaget och ditt kort debiteras.

Information om 3D Secure-förfarande

Du har i vår webbutik möjlighet att använda ett s.k. 3D Secure-förfarande (”MasterCard SecureCode” resp. Verified by VISA). 3D Secure är en autentiseringsmetod som används för att säkerställa vår identitet i egenskap av online-återförsäljare och din identitet i egenskap av kortinnehavare under transaktionen. På så sätt minimeras säkerhetsrisken och risken för bedrägeri.

För att erhålla ett lösenord måste du registrera dig hos den bank som har gett ut kortet till dig. När du har loggat in och registrerat ditt kreditkort kan du använda kortet med 3D Secure-koden. Förutom de vanliga uppgifterna (se ovan) måste du också ange 3D-koden vid online-beställningar.


SEPA-autogiro

När du skickar beställningen ger du oss samtidigt oss ett medgivande för SEPA-autogiro. Vi informerar dig om datumet för kontodebiteringen (s.k. prenotification). Vi uppmanar vår bank att inleda betalningstransaktionen genom att lämna in medgivandet för SEPA-autogiro. Betalningstransaktionen utförs automatiskt och ditt konto debiteras.

Kontot debiteras innan varan skickas.

Fristen för förhandsmeddelandet angående datum för kontodebitering (s.k. prenotification-frist) är 7 dagar.


PayPal

Under beställningsproceduren vidarebefordras du till online-leverantören PayPal. För att kunna betala fakturabeloppet via PayPal måste du vara registrerad där eller registrera dig där nu, legitimera dig med dina inloggningsuppgifter och bekräfta betalningsordern till oss. När du har skickat beställningen i butiken uppmanar vi PayPal att inleda betalningstransaktionen.

Betalningstransaktionen utförs omedelbart därefter automatiskt via PayPal. Ytterligare information får du under betalningsprocessen.


Sofort

När du har skickat beställningen vidarebefordras du till online-leverantören Sofort GmbH:s webbplats. För att kunna betala fakturabeloppet via Sofort måste du ha ett internetbankkonto med PIN/TAN-förfarande som är aktiverat för användning med Sofort, legitimera dig och bekräfta betalningsordern. Ytterligare information får du under betalningsprocessen. Betalningstransaktionen utförs därefter omedelbart av Sofort och ditt konto debiteras.


Przelewy24

Med betalningssättet Przelewy24 kan vi erbjuda ett av de mest använda internetbankförfarandena i Polen. Przelewy24 använder online-bankautentisering för kontoöverföringar i realtid, stöds av alla banker i Polen och en majoritet av alla internetbankkunder i Polen har tillgång till tjänsten.  För att kunna betala fakturabeloppet via Przelewy24 måste du ha ett internetbankkonto med PIN/TAN-förfarande som är aktiverat för användning med Przelewy24, legitimera dig och bekräfta betalningsordern. Ytterligare information får du under betalningsprocessen. Betalningstransaktionen utförs därefter omedelbart och ditt konto debiteras.


Trustly

Trustly är en internetbanklösning som utvecklats i Sverige, stöds av 43 banker i 7 europeiska länder och används av cirka 51 miljoner konsumenter. För att kunna betala fakturabeloppet via Trustly måste du ha ett internetbankkonto med PIN/TAN-förfarande som är aktiverat för användning med Trustly, legitimera dig och bekräfta betalningsordern. Ytterligare information får du under betalningsprocessen. Betalningstransaktionen utförs därefter omedelbart och ditt konto debiteras.


Giropay

När du har skickat beställningen vidarebefordras du till din banks webbplats. För att kunna betala fakturabeloppet via Giropay måste du ha ett internetbankkonto med PIN/TAN-förfarande som är aktiverat för användning med Giropay, legitimera dig och bekräfta betalningsordern. Ytterligare information får du under betalningsprocessen. Betalningstransaktionen utförs därefter omedelbart och ditt konto debiteras.


Eps-överföring

Online-betalningsmetoden EPS (Electronic Payment Standard) är en enkel och säker online-betalningsmetod i österrikiska banker för inköp i webbutiker eller för att utföra elektroniska myndighetsärenden (E-government) i Österrike.

När du har skickat beställningen vidarebefordras du till din banks webbplats. För att kunna betala fakturabeloppet via Eps måste du ha ett internetbankkonto med PIN/TAN-förfarande som är aktiverat för användning med Eps, legitimera dig och bekräfta betalningsordern. Ytterligare information får du under betalningsprocessen. Betalningstransaktionen utförs därefter omedelbart och ditt konto debiteras.


iDEAL

Med iDEAL erbjuder vi dig ett standardbetalningsmedel för säkra online-betalningar direkt mellan bankkonton. Det är ett av de populäraste betalningssätten i Nederländerna.

När du har skickat beställningen vidarebefordras du till din banks webbplats. För att kunna betala fakturabeloppet via iDEAL måste du ha ett internetbankkonto med PIN/TAN-förfarande som är aktiverat för användning med iDEAL, legitimera dig och bekräfta betalningsordern. Ytterligare information får du under betalningsprocessen. Betalningstransaktionen utförs därefter omedelbart och ditt konto debiteras.


Bancontact

Detta är ett av de populäraste betalningssätten i Belgien.

När du har skickat beställningen vidarebefordras du till din banks webbplats. För att kunna betala fakturabeloppet via Bancontact måste du ha ett internetbankkonto med PIN/TAN-förfarande som är aktiverat för användning med Bancontact, legitimera dig och bekräfta betalningsordern. Ytterligare information får du under betalningsprocessen. Betalningstransaktionen utförs därefter omedelbart och ditt konto debiteras.


Poli

Poli är ett system för online-betalningar från Australien som gör det möjligt för dess kunder att betala via sin online-bank.

När du har skickat beställningen vidarebefordras du till din banks webbplats. För att kunna betala fakturabeloppet via Poli måste du ha ett internetbankkonto med PIN/TAN-förfarande som är aktiverat för användning med Poli, legitimera dig och bekräfta betalningsordern. Ytterligare information får du under betalningsprocessen. Betalningstransaktionen utförs därefter omedelbart och ditt konto debiteras.


Amazon Pay

Under beställningsprocessen vidarebefordras du till online-leverantören Amazon innan beställningsförloppet avslutas i vår webbutik. För att slutföra beställningsprocessen via Amazon och kunna betala fakturabeloppet måste du vara registrerad där eller först registrera dig där och legitimera dig med dina inloggningsuppgifter. Där kan du välja den sparade leveransadressen och betalningsmetoden på Amazon och bekräfta att Amazon får använda dina uppgifter och bekräfta betalningsordern. Därefter återförs du till vår webbutik där du kan avsluta beställningsprocessen.

Omedelbart efter beställningen uppmanar vi Amazon att inleda betalningstransaktionen. Betalningstransaktionen utförs därefter automatiskt via Amazon. Ytterligare information får du under betalningsprocessen.


Faktura

Du överför fakturabeloppet till vårt bankkonto när du har erhållit varan och fakturan. Vi förbehåller oss rätten att endast erbjuda betalning mot faktura efter godkänd kreditkontroll.


7. Äganderättsförbehåll

Vi har äganderätt till varan till dess att fullständig betalning har erlagts.

För företagare gäller dessutom: Vi har äganderätt till varan till dess alla fordringar från det pågående affärsförhållandet är betalda. Du har rätt att sälja vidare den förbehållna varan inom den vanliga affärsverksamheten; du överlåter samtliga fordringar som uppkommer genom denna vidareförsäljning (oberoende av om förbehållsvaran kopplas till eller kombineras med en ny artikel) motsvarande fakturabeloppet till oss i förhand, och vi antar denna överlåtelse. Du har rätt att driva in betalning för fordringarna, men vi kan också själva driva in fordringarna om du inte skulle uppfylla dina betalningsförpliktelser.


8. Transportskador

För konsumenter gäller:

Om du erhåller varor med tydliga transportskador ska du snarast möjligt reklamera sådana fel hos speditionsfirman och omedelbart ta kontakt med oss. Om du inte reklamerar eller tar kontakt påverkar det inte dina lagstadgade anspråk och din möjlighet att genomdriva dina anspråk, i synnerhet dina garantirättigheter. Men du hjälper oss att rikta våra egna anspråk gentemot transportören resp. transportförsäkringsbolaget.


För företagare gäller:

Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring övergår till dig när vi har levererat varan till speditören, transportören eller eventuell annan person eller organisation som anlitats för att utföra leveransen av varan. För näringsidkare gäller en undersöknings- och reklamationsskyldighet enligt § 377 HGB (Handelsgesetzbuch, den tyska konsumentlagen). Om du underlåter att lämna in ett meddelande enligt vad som regleras där räknas varan som godkänd om det inte gäller ett fel som inte kunde identifieras vid undersökningen. Detta gäller inte om vi medvetet har förtigit en brist.


9. Garanti

Om inte annat uttryckligen har överenskommits nedan gäller den lagstadgade garantirätten. För konsumenter utgör preskriptionstiden för anspråk vid brister på använda varor ett år fr.o.m. leveransen av varan.

För företagare utgör preskriptionstiden för anspråk vid brister ett år fr.o.m. riskens övergång. De lagstadgade preskriptionstiderna för regressrätt enligt § 478 BGB (tysk civilrätt) påverkas inte.

För företag gäller som avtal endast våra egna uppgifter och de av tillverkarens produktbeskrivningar som inräknas i avtalet. Vi tar inget ansvar för offentliga uttalanden från tillverkaren eller andra muntliga påståenden.

Om den levererade varan är defekt kan vi gentemot företagare välja att lämna garanti antingen genom att åtgärda defekten (reparation) eller genom att leverera en felfri vara (utbyte).

De tidigare nämnda begränsningarna och förkortade tidsfristerna gäller inte för krav beroende på skador som orsakats genom oss, våra juridiska ombud eller företrädare

  • vid skador på liv, kropp eller hälsa
  • vid avsiktligt eller grovt brott mot förpliktelser eller bedrägligt uppsåt
  • vid brott mot väsentliga avtalsskyldigheter som måste uppfyllas för att avtalet överhuvudtaget ska kunna fullgöras och som en avtalspart kan räkna med ska uppfyllas regelbundet (kardinalplikter)
  • vid garanti, om en sådan har ingåtts
  • om produktansvarslagen kan tillämpas.

 

10. Ansvar

För krav beroende på skador som orsakats genom oss, våra juridiska ombud eller företrädare har vi alltid obegränsat ansvar

  • vid skador på liv, kropp eller hälsa,
  • vid avsiktligt eller grovt brott mot förpliktelser,
  • vid garanti, om en sådan har ingåtts, eller
  • om produktansvarslagen kan tillämpas.

 

Vid brott mot väsentliga avtalsskyldigheter som måste uppfyllas för att avtalet överhuvudtaget ska kunna fullgöras och som en avtalspart kan räkna med ska uppfyllas regelbundet p.g.a. ringa vårdslöshet av oss, våra juridiska ombud eller företrädare är ansvaret begränsat till ersättning för typisk och förutsebar skada vid tiden för avtalets ingående.

I övrigt är skadeståndsanspråk uteslutna.


11. Tvistlösning

EU-kommissionen tillhandahåller en webbplats för tvistlösningar inom näthandeln. Den hittar du på https://ec.europa.eu/consumers/odr/
.

Vi är varken skyldiga eller beredda att delta i biläggning av tvisten vid ett förlikningsställe för biläggning av konsumenttvister.


12. Slutbestämmelser

Om du är företagare gäller tysk rätt. Internationella köplagen tillämpas ej.

Om du är affärsman enligt handelslagen, offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig särskild fond ska endast vår sätesort gälla som jurisdiktion vid alla tvister i samband med beställningar i webbutiken mellan oss och er.


Anvisningar för avfallshantering av batterier/ackumulatorer

Eftersom det kan ingå batterier och ackumulatorer i våra leveranser är vi i enlighet med förordningen om producentansvar (Svensk författningssamling 2008:834) förpliktade att informera om följande:

Batterier och ackumulatorer får inte kastas i hushållssoporna; använda batterier och ackumulatorer måste enligt lag lämnas in för återvinning. Använda batterier kan innehålla skadliga ämnen som om de inte förvaras eller avfallshanteras på ett fackmässigt sätt kan vara miljö- eller hälsoskadliga. Men batterier innehåller också viktiga råvaror som t.ex. järn, zink, mangan och nickel och kan återvinnas. Du kan antingen skicka tillbaka batterierna till oss efter användning eller utan kostnad lämna in dem i ditt närområde (t.ex. i handeln eller på kommunala återvinningsstationer eller till vårt leveranslager). Återlämning vid försäljningsställen är bara tillgängligt för slutanvändare i normala kvantiteter och för sådana gamla batterier som ingår eller har ingått som nya batterier i återförsäljarens sortiment.

Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att du inte får kasta batterier eller ackumulatorer i hushållssoporna. Under den här symbolen hittar du dessutom följande symboler med följande betydelse:

Pb: Batteriet innehåller bly
Cd: Batteriet innehåller kadmium
Hg: Batteriet innehåller kvicksilver

Visad för dig