FAQ COVID-19 / Corona

Banner_Info-Corona

Bästa eibmarkt®/eibabo®-kund! Här kan du läsa våra svar på era frågor i samband med den aktuella covid-19-situationen.


Kundservice

Jag har en fråga om en befintlig order. Finns kundservice fortfarande tillgänglig?
Vi finns här som vanligt.

Jag har en allmän/teknisk fråga om en produkt. Går det att nå er teknikavdelning som vanligt?
Vi finns här som vanligt.


Orderbehandling

Kommer min lagda beställning att behandlas av eibmarkt®? Kommer min order att behandlas om jag beställer nu?
Alla beställningar som läggs via våra webbutiker eibmarkt® och eibabo® kommer att behandlas så snart det går och på vanligt sätt. Du får hela tiden information om aktuell status på behandlingen av din order.


Produkttillgänglighet

Är produkterna i webbutiken verkligen tillgängliga? Hur kan jag se om produkterna i eibabo® är tillgängliga?
I förhandsvisningen av produkterna ser du direkt på den gröna symbolen vilka produkter som finns tillgängliga. Detta är produkter som normalt finns tillgängliga från centrallagret. Artiklar med angiven leveranstid på mer än 3 dagar i produktvyn är beställningsartiklar, varor som tillverkas på beställning eller som levereras direkt från tillverkarens lager och med kort varsel kan levereras inom 3–13 dagar (beroende på uppgifter i produktdetaljvyn för artikeln).

Finns det just nu några begränsningar i produkternas tillgänglighet i webbutiken?
Det finns inga som helst begränsningar.

Varför har jag fått en längre leveranstid i min orderbekräftelse?
För vissa produkter som t.ex. skyddsutrustning och masker eller batterier är tillverkarna skyldiga att först leverera till myndigheter, vårdinrättningar, sjukhus osv. Därför kan det här uppstå förseningar innan vi som onlinebutik står på tur för leverans.
För enstaka tillverkare kan det på grund av gränskontroller, köer osv. uppstå förseningar innan leveranserna kommer till oss. De flesta av de produkter som vi erbjuder kommer emellertid från Tyskland och därför påverkas leveranserna från våra lager nästan inte alls.


Leverans

Kommer min order verkligen att levereras och i tid?
De globala fria varuleveranserna ska upprätthållas enligt alla regeringar för att inte avbryta leveranskedjorna. Vi har ingen information om begränsningar från våra transportörer.

Finns det just nu problem med leveranserna inom EU?
Vi har för närvarande ingen information om störningar från DHL eller nationella postföretag inom EU. eibmarkt®/eibabo® skickar som vanligt med DHL till alla EU-länder. Lokala begränsningar från myndigheter osv. för ditt land eller din region kan förekomma och då ska du kontakta ansvarig myndighet hos dig.

Hur är läget för leveranser till EFTA-länder och globala leveranser?
Även när det gäller leveranser via DHL International, DHL Express eller spedition (EU/EFTA) går det för närvarande att leverera dina beställda varor utan problem. eibmarkt®.com GmbH är, som en av få aktörer i denna bransch, av tyska tullen godkänd exportör. Tack vare vår egen digitala tullhantering kan vi snabbt och obyråkratiskt inspektera och påverka processer.


Infektionsrisk

Hur hög är risken för att jag blir smittad när jag tar emot varuleveranser från er?
I och med utbrottet av covid-19-pandemin i Europa har vi aktiverat vår interna pandemiplan. Det innebär förutom förhöjda hygien- och försiktighetsåtgärder för våra medarbetare även att områden som t.ex. leveranshanteringen desinficeras regelbundet. Världshälsoorganisationen WHO håller det för i det närmaste uteslutet att covid-19 kan överföras via förpackningar eller fyllnadsmaterial. Var däremot noga med att vidta lämpliga hygienåtgärder vid överlämningen av varan från transportören.


Vi på eibmarkt.com GmbH tackar för din förståelse och ditt fortsatta förtroende för vårt företag. Vi hoppas att du och din familj, men även att våra medarbetare samt alla samarbetspartner ska hålla sig så friska som möjligt under denna tid. Panik, hysteri och bunkring bör absolut undvikas för att upprätthålla basen i vårt samhälle.

Marco Labáhn (VD) & hela teamet på eibmarkt.com GmbH

Visad för dig