Avbokningsregler

*** INSTRUKTIONER OM ÅNGERRÄTT VID VARULEVERANS ***

Konsumenter har fjorton dagars ångerrätt.

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något särskilt skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller någon tredje part som du anger, men som dock ej är transportföretaget, har tagit den sista varan i fysisk besittning.

Om du vill utöva din ångerrätt ska du informera oss (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, DE-08527 Plauen, Förbundsrepubliken Tyskland, info@eibabo.com, telefon: +49 (0) 3741 14898-0, fax: +49 (0) 3741 14898-129) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom att skicka oss ett klart och tydligt meddelande (t.ex. ett skrivet brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett till detta, men det är inget krav. 

Utskriftsversion mall för ångerblankett

För att ångerfristen ska anses ha iaktagits räcker det att du skickar meddelandet om att du tänker utövera ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du har valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens med oss om något annat; i vilket fall som helst kommer denna återbetalning inte att kosta dig något. Vi får hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har styrkt att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Fristen ska anses ha iakttagits om du skickar varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du står för de direkta kostnaderna för återsändandet av varorna. Den direkta kostnaden för varor som på grund av deras beskaffenhet inte kan återsändas med vanlig post är 39 EUR. Du hålls endast ansvarig för varornas minskade värde om denna värdeminskning är en följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att förvissa sig om varornas beskaffenhet, egenskaper och funktion. 

Ångerrätten gäller inte för följande avtal:

Avtal som avser leverans av varor som inte är förtillverkade och som har tillverkats individuellt enligt konsumentens val och anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel av konsumenten.

Avtal som avser leverans av varor som snabbt kan bli dåliga eller som har ett bäst före-datum som snabbt skulle gå ut.

Avtal som avser förseglade varor och som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, om förseglingen har brutits av konsumenten efter leveransen.

Avtal som avser varor som till sin natur är sådana att de efter leverans sammanblandas med andra varor och därför inte kan skiljas från varandra.

Avtal som avser alkoholhaltiga drycker till ett pris som bestämdes när avtalet ingicks, när leverans inte kan ske inom 30 dagar och det aktuella värdet på dryckerna vid leveransen beror på svängningar på marknaden som företagaren inte kan påverka.

Avtal som avser leverans av en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett datorprogram i en förseglad förpackning, om förseglingen har brutits av konsumenten efter leveransen.

Avtal som avser leverans av lösnummer av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal.

Avtal som avser leverans av varor vars pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden som företagaren inte kan påverka och som inträffar under ångerfristen.

*** SLUT PÅ INSTRUKTIONERNA OM ÅNGERRÄTT VID VARULEVERANS ***

*** INSTRUKTIONER OM ÅNGERRÄTT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER *** 

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något särskilt skäl.

Ångerrättsperioden är fjorton dagar från den dagen avtalet ingicks.

Om du vill utöva din ångerrätt ska du informera oss (eibmarkt.com GmbH, Kemmlerstrasse 1, DE-08527 Plauen, Förbundsrepubliken Tyskland, info@eibabo.com, telefon: +49 (0) 3741 14898-0, fax: +49 (0) 3741 14898-129) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom att skicka oss ett klart och tydligt meddelande (t.ex. ett skrivet brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett till detta, men det är inget krav.

Utskriftsversion mall för ångerblankett

För att ångerfristen ska anses ha iaktagits räcker det att du skickar meddelandet om att du tänker utövera ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du har valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens med oss om något annat; i vilket fall som helst kommer denna återbetalning inte att kosta dig något.

Har du begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerrättsperioden, så måste du betala ett rimligt belopp till oss som motsvarar den delen av tjänsterna som redan har utförts fram till tidpunkten då du meddelar oss om ditt beslut att du vill frånträda detta avtal, och detta belopp ska stå i förhållande till den totala mängden tjänster som avses i avtalet. 

***SLUT PÅ INSTRUKTIONERNA OM ÅNGERRÄTT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER ***

Visad för dig